Όροι Χρήσης & Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Αντικείμενο δήλωσης απορρήτου

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ισχύει για προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από την εταιρεία iarts IKE σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρει. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που συλλέγονται διαδικτυακά μέσω των ιστοσελίδων μας, και εφαρμογών. Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ισχύει και για στοχευμένο περιεχόμενο της, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της iarts IKE, τα οποία εμείς (ή ένας πάροχος υπηρεσιών που ενεργεί για λογαριασμό μας) μπορεί να στείλει σε εσάς σε τρίτους δικτυακούς τόπους, πλατφόρμες και εφαρμογές ("Δικτυακοί Τόποι Τρίτων") προερχόμενα από πληροφορίες σας μέσω της χρήσης ιστοσελίδας (“όπως προσδιορίζεται κατωτέρω”). Αυτές οι ιστοσελίδες τρίτων μερών ενδέχεται να έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου καθώς και όρους και προϋποθέσεις. Σας προτρέπουμε να τις διαβάσετε πριν τις χρησιμοποιήσετε. Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ενσωματώνεται στο παρόν και αποτελεί τμήμα των όρων και των προϋποθέσεων της χρήσης της ισχύουσας ιστοσελίδας της iarts IKE. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον αρμόδιο της εταιρείας για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών, δείτε παρακάτω το κεφάλαιο Δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής σας και με ποιον να επικοινωνήσετε.

Η συγκατάθεση σας

Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, δίνετε τη συγκατάθεση σας για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών από την εταιρεία iarts IKE σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Αν δεν συμφωνείτε με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών με αυτόν τον τρόπο, σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα ή παρέχετε καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην εταιρεία iarts IKE τα προσωπικά σας στοιχεία. Η iarts IKE θα συλλέγει , χρησιμοποιεί ή γνωστοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία μόνον όπου νομίμως και δικαίως μπορεί να το πράξει. Συνήθως, αιτούμεθα τη συγκατάθεσή σας ρητώς, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, η συναίνεσή σας θα θεωρείται ότι χορηγείται βάσει των ενεργειών και της συμπεριφοράς σας. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε πρόσθετη συγκατάθεση αν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπούς που δεν καλύπτονται από την παρούσα δήλωση. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παράσχετε τέτοια συγκατάθεση, αλλά εάν την παράσχετε ενδέχεται ακολούθως η πρόσβαση σας σε ορισμένες ενέργειες να είναι περιορισμένη. Εάν παράσχετε πρόσθετη συγκατάθεση, οι όροι της εν λόγω συναίνεσης θα υπερισχύουν σε περίπτωση σύγκρουσης με τους όρους της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου. Λάβετε υπ’ όψιν σας, ωστόσο, ότι είναι δυνατό να επεξεργαστούμε προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεση σας, εάν υφίσταται νόμιμη αιτία, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση αυτή δεν θα έχει επιβλαβείς συνέπειες για τα δικά σας δικαιώματα, ελευθερίες και συμφέροντα. Οποιαδήποτε τέτοια χρήση θα είναι σύμφωνη με τις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της iarts IKE όπως καθορίζονται παραπάνω.

Παιδιά

Η ιστοσελίδα της iarts IKE έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Όταν μια ιστοσελίδα προορίζεται για χρήση από ένα νεαρότερης ηλικίας ακροατήριο, ζητείται η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα προτού συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες, όποτε θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να πράξουμε έτσι ή όπου αυτό απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες από ανήλικο χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, θα διαγράφουμε τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν.

Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε

Με αυτή τη Δήλωση Απορρήτου, ως «προσωπικές πληροφορίες» θεωρούνται οι πληροφορίες ή τμήμα πληροφοριών που δύνανται να επιτρέπουν την ταυτοποίηση σας. Αυτό περιλαμβάνει συνήθως πληροφορίες όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση, το όνομα οθόνης, την εικόνα προφίλ, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και άλλες πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP, τις αγοραστικές συνήθειες, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ζωής και τις προτιμήσεις σας, όπως τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά σας . Μπορούμε να συλλέξουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων και των κάτωθι:

Πληροφορίες που μας παρέχεται άμεσα

Μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες από εσάς άμεσα, όταν μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες, π.χ. όταν κατά την εγγραφή σας, εγγραφείτε για να λάβετε πληροφορίες, εφαρμογές χρήσης, να αγοράσετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από εμάς, να συμπληρώσετε μια έρευνα, ή να κάνετε κάποιο σχόλιο ή έρευνα. Οι τύποι των πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε άμεσα από εσάς περιλαμβάνουν:

 • όνομα
 • διεύθυνση
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • το όνομα χρήστη
 • τον αριθμό τηλεφώνου
 • ηλικία
 • ημερομηνία γέννησης
 • φύλο
 • περιεχόμενο που αφορά τον χρήστη, αναρτήσεις και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο υποβάλλετε σε ιστοσελίδα της iarts IKE
 • οποιοδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία παρέχετε οικειοθελώς σε εμάς

Πληροφορίες που συλλέγοντα αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας

Εμείς χρησιμοποιούμε cookies και άλλα εργαλεία (όπως τα εργαλεία ανάλυσης ιστού) προκειμένου να συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με εσάς, όταν χρησιμοποιείτε ιστοσελίδα της iarts IKE , σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου και τους ισχύοντες νόμους και τους κανονισμούς. Οι τύποι των πληροφοριών που συλλέγονται αυτόματα μπορεί να περιλαμβάνουν:
 • πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του επεξεργαστή (browser) που χρησιμοποιείτε
 • λεπτομέρειες σχετικά με τις ιστοσελίδες που έχετε δει
 • διεύθυνση IP σας
 • hyperlinks στα οποία έχετε κάνει κλικ
 • το όνομα χρήστη σας, το προφίλ εικόνα, το φύλο, τα δίκτυα και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που επιλέγετε να μοιραστείτε όταν χρησιμοποιείτε ιστοσελίδες Τρίτων (όπως όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Like" στο Facebook ή τη λειτουργία +1 στο Google+)
 • ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε πριν καταλήξετε σε ιστοσελίδα της iarts
(συνολικά, " Πληροφορίες από τη χρήση ιστοσελίδας"). Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο αρχικά δημιουργήθηκαν για να δέχονται cookies. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για να μπλοκάρετε τα cookies ή να ειδοποιείστε όταν αποστέλλονται cookies στη συσκευή σας. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης, ή χρησιμοποιείτε πολλαπλές συσκευές, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για κάθε πρόγραμμα περιήγησης σε κάθε μία συσκευή. Ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι, εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, αυτό μπορεί να επηρεάσει την περιήγησή σας σε ιστοσελίδες της iarts IKE

Πληροφορίες που συλλέγονται από άλλες πηγές

Ενδέχεται να λάβουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς από άλλες νόμιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών από εμπορικά διαθέσιμες πηγές, όπως είναι οι δημόσιες βάσεις δεδομένων και συλλογείς δεδομένων και πληροφοριών από τρίτους. Οι τύποι των προσωπικών πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε από αυτές τις πηγές περιλαμβάνουν:
 • όνομα
 • διεύθυνση οδού
 • ηλικία
 • αγοραστικές συνήθειες
 • προτιμήσεις και πληροφορίες για τον τρόπο ζωής σας, όπως τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά σας
 • δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, όπως περιεχόμενο που προέρχεται από τον ίδιο το χρήστη, προσωπικό ιστολόγιο και αναρτήσεις, εφόσον επιτρέπεται από τη νομοθεσία
Δικτυακή διαφήμιση

Ενδέχεται να μοιραστούμε πληροφορίες προερχόμενες από τη χρήση της ιστοσελίδας με έμπιστα τρίτα μέρη (π.χ. διαφημιστικές εταιρείες, δίκτυα διαφήμισης, ανταλλαγές δεδομένων, κ.λπ.), προκειμένου να σας προσφέρουμε προσαρμοσμένο σε εσάς περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων και διαφημίσεων προϊόντων και υπηρεσιών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορούν να καθορίζουν και να έχουν πρόσβαση στα δικά τους cookies, και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες εντοπισμού στη συσκευή σας, προκειμένου να μπορούμε να παρέχουμε προσαρμοσμένο σε εσάς υλικό και διαφημίσεις όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδα της iarts IKE ή ιστοσελίδες τρίτων μερών. Σε ορισμένες χώρες, έχουμε υιοθετήσει τη χρήση αναγνωρίσιμων συμβόλων (π.χ. το εικονίδιο AdChoices), τα οποία μπορεί να εμφανίζονται μαζί με στοχευμένες διαφημίσεις που εμείς (ή πάροχος υπηρεσιών που ενεργεί για λογαριασμό μας) σας στέλνουμε με βάση πληροφορίες από τη χρήση της ιστοσελίδας. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτά τα εικονίδια για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σας ή να κάνετε απόρριψη (opt-out) της συλλογής αυτής στο μέλλον. Σημειώστε ότι ακόμα και αν αποχωρήσετε, μπορείτε να εξακολουθείτε να λαμβάνετε τις ενημερώσεις ή διαφημίσεις από τη iarts IKE , που δεν είναι προσαρμοσμένες σε εσάς μέσω πληροφοριών από τη Χρήση της ιστοσελίδας. Ανάλογα με την τοποθεσία σας, μπορεί να υπάρχουν και άλλες λύσεις προκειμένου να βοηθηθείτε να ελέγξετε τις προτιμήσεις σας στο διαδίκτυο (όπως το ότι τρίτοι μπορούν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν προσωπικές σας πληροφορίες για στοχευμένους διαφημιστικούς σκοπούς).

Πως χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες:
 • για τη βελτίωση των προϊόντων ή υπηρεσιών μας και την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα της iarts IKE
 • αξιολογήσουμε τη χρήση της ιστοσελίδα της iarts IKE , των προϊόντων και υπηρεσιών μας
 • να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων, διαγωνισμών και προσφορών μας
 • να προσωποποιήσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας, καθώς και να αξιολογήσουμε (ανώνυμα και συνολικά) στατιστικά στοιχεία σχετικά με την δραστηριότητα στην ιστοσελίδα, όπως τι ώρα την επισκεφθήκατε, αν την έχετε επισκεφτεί στο παρελθόν και μέσω ποιας ιστοσελίδας οδηγηθήκατε σε αυτήν.
 • να κάνουμε την ιστοσελίδα της iarts IKE πιο εύκολη στη χρήση της και να την προσαρμόζουμε καλύτερα στα ενδιαφέρονται και τις επιλογές σας
 • να επιταχύνουμε τις μελλοντικές σας δραστηριότητες και την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα της iarts IKE. Για παράδειγμα, μια ιστοσελίδα μπορεί να αναγνωρίσει ότι έχετε δώσει τα προσωπικά σας στοιχεία και δεν θα ζητήσει τις ίδιες πληροφορίες για δεύτερη φορά
 • να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να δείτε την ιστοσελίδα της iarts IKE, όπως τη διεύθυνση IP σας ή τον τύπο του προγράμματος περιήγησης στο Internet ή το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, και να συνδέσουμε αυτό με τις προσωπικές σας πληροφορίες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η ιστοσελίδα της iarts IKE παρέχει την καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία για εσάς.
 • να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, αρκεί να έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε αυτό ή έχετε προηγουμένως ζητήσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από εμάς και η επικοινωνία είναι σχετική ή σχετίζεται με την εν λόγω προηγούμενη αίτηση και έχει γίνει μέσα στις προβλεπόμενες εκ του νόμου προθεσμίες.
 • να σας προτείνουμε προϊόντα ή υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων και τρίτων ), τα οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν
 • σας προσφέρουμε την ευκαιρία να λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς ή προωθήσεις. Μπορείτε να απόσχετε από τη λήψη μιας τέτοιας επικοινωνίας από εμάς ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε άμεση επικοινωνία μάρκετινγκ που σας στέλνουμε θα παρέχει τις πληροφορίες και τα αναγκαία μέσα για να αποχωρήσετε
 • να σας προμηθεύσουμε προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε ζητήσει από εμάς
 • για διαγωνισμούς ή προωθήσεις στους οποίους έχετε λάβει μέρος
 • για να σας στείλουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή τα δείγματα που έχετε ζητήσει
 • για να απαντήσει σε ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας

Προκειμένου να προστατεύσουμε τις πληροφορίες σας από τυχαία ή κακόβουλη καταστροφή, όταν διαγράφουμε πληροφορίες από τις υπηρεσίες μας δεν θα ενεργείται άμεση διαγραφή υπολειμματικών αντιγράφων από τους διακομιστές μας ή άμεση αφαίρεση στοιχείων από τα αντίγραφα ασφαλείας των συστημάτων μας.

Υπηρεσία αποστολής μηνύματος σε κινητό

Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε διαθέσιμη μια υπηρεσία μέσω της οποίας μπορείτε να λάβετε ένα κείμενο ή άλλα είδη μηνυμάτων από τη iarts IKE,όπως SMS (υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων), MMS (υπηρεσία πολυμεσικών μηνυμάτων), ή EMS (ενισχυμένη υπηρεσία μηνυμάτων) στην ασύρματη ή κινητή συσκευή σας (“Κινητή Υπηρεσία μηνυμάτων”). Εάν εγγραφείτε σε μία από τις Κινητές Υπηρεσίες μας Μηνυμάτων , θα θεωρείται ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε τέτοια μηνύματα από τη iarts IKE στη διεύθυνση ή τον αριθμό του κινητού σας που έχετε χορηγήσει για το σκοπό αυτό (εκτός και εάν και έως ότου έχετε επιλέξει να εξαιρεθείτε από τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων, ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στο κατωτέρω κεφάλαιο τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής σας και με ποιον να επικοινωνήσετε

Αντιλαμβάνεστε ότι οι στάνταρντ χρεώσεις του ασύρματου μεταφορέα σας ισχύουν για αυτά τα μηνύματα, και ότι μπορείτε να αλλάξετε τη γνώμη σας οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες στο κεφάλαιο δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής σας και με ποιον να επικοινωνήσετε. Εάν χρεωθούν ποσά στο τιμολόγιο για τον ασύρματο λογαριασμό σας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να εισπράξουμε εμείς και να παράσχουμε στο φορέα σας τις σχετικές πληροφορίες πληρωμής σας σε σχέση με αυτά. Δηλώνετε ότι είστε ο ιδιοκτήτης ή ο εξουσιοδοτημένος χρήστης της ασύρματης συσκευής που χρησιμοποιείτε για να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων μέσω κινητού, και ότι έχετε το δικαίωμα να εγκρίνετε τις σχετικές χρεώσεις. Πέραν της τήρησης ορισμένων περιορισμών ηλικίας και άλλων όροων και προϋποθέσεων που σχετίζονται με την κάθε υπηρεσία Mobile μηνυμάτων, μπορεί να σας ζητηθεί να καταχωρήσετε προσωπικές πληροφορίες όπως το όνομα σας, κείμενο μηνύματος, ασύρματη διεύθυνση ή τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Μπορεί επίσης να λάβουμε την ημερομηνία, την ώρα και το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας κατά τη διάρκεια της χρήσης από εσάς της υπηρεσίας Mobile μηνυμάτων. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παίρνουμε σε σχέση με την Mobile υπηρεσία μας μηνυμάτων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Σημειώστε, ωστόσο, ότι ο ασύρματος φορέας σας και άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών μπορούν επίσης να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με την ασύρματη χρήση της συσκευής σας, και οι πρακτικές τους, διέπονται από τις δικές τους πολιτικές.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Κινητή Υπηρεσία μηνυμάτων παρέχεται μέσω ασύρματων συστημάτων που χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα για τη μετάδοση των επικοινωνιών σε πολύπλοκα δίκτυα. Δεν εγγυόμαστε ότι η χρήση της Κινητής υπηρεσίας μηνυμάτων θα είναι ιδιωτική ή ασφαλής, και δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε έλλειψη ιδιωτικότητας και ασφάλειας που μπορεί να αντιμετωπίσετε. Φέρετε την πλήρη ευθύνη για τη λήψη μέτρων ασφαλείας κατάλληλων για την περίπτωσή σας και την προοριζόμενη χρήση της υπηρεσίας Mobile μηνυμάτων. Μπορούμε επίσης να έχουμε πρόσβαση στο περιεχόμενο του ασύρματου ή / και λογαριασμό του κινητού τηλεφώνου σας με το φορέα σας για το σκοπό του προσδιορισμού και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων ή / και παραπόνων που σχετίζονται με την υπηρεσία.

Με ποιόν μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Η iarts IKE είναι μία εταιρεία με υπηρεσίες. Η iarts IKE μπορεί να μοιραστεί τις προσωπικές σας πληροφορίες με έμπιστα τρίτα μέρη που εδρεύουν στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό μας. Εφόσον μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες με άλλη εταιρεία με έμπιστα τρίτα μέρη, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία από τυχόν κατάχρηση και θα τις χρησιμοποιούμε μόνο κατά τρόπο σύμφωνο με τις οδηγίες μας, αυτή τη δήλωση Απορρήτου και τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων και τους κανονισμούς. Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με εταιρείες, οργανισμούς ή άτομα εκτός της εταιρείας iarts IKE , εάν πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη για νόμιμους λόγους. Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, σχόλια ή ανησυχίες σχετικά με το πώς χειριζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες, δείτε στη συνέχεια το κεφάλαιο. τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής σας και με ποιον να επικοινωνήσετε» παρακάτω. Η iarts IKE δεν πωλεί τα προσωπικά σας στοιχεία.

Η μεταφορά των προσωπικών σας πληροφοριών

Μπορούμε να μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε διακομιστές ή σε έμπιστους τρίτους συνεργάτες, έτσι ώστε να μπορούν να επεξεργάζονται προσωπικά σας στοιχεία για λογαριασμό μας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας της iarts IKE. ή άλλως την παροχή από εσάς στη iarts IKE προσωπικών σας πληροφοριών, συμφωνείτε να ενεργήσουμε έτσι, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δήλωσης Απορρήτου και τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων και τους κανονισμούς. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στις προσωπικές σας πληροφορίες, μπορεί να έχουν πρόσβαση οι δικαστικές αρχές, οι αρχές επιβολής του νόμου και οι αρχές εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εφόσον υποκείμεθα σε μια τέτοια διαδικασία , δεσμευόμαστε ότι οποιοσδήποτε επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα οφείλει να εφαρμόσει μέτρα για την προστασία αυτών και νομιμοποιείται να τα επεξεργάζεται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της iarts IKE

Η προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών

Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ασφαλή και απαιτούμε από τρίτα μέρη που χειρίζονται ή επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία να πράττουν το ίδιο. Η πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες είναι περιορισμένη ώστε να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή κακή χρήση και επιτρέπεται μόνο μεταξύ των υπαλλήλων και των συνεργατών μας, εφόσον απαιτείται να τα γνωρίζουν.

Τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής σας και με ποιον να επικοινωνήσετε

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, σχόλια ή προβληματισμούς σχετικά με το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Έχετε το δικαίωμα να μας πείτε εάν:

 • Δεν επιθυμείτε να έρθετε σε επαφή στο μέλλον με εμάς
 • επιθυμείτε αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε στην κατοχή μας
 • επιθυμείτε να διορθώσετε, να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία στο αρχείο μας
 • επιθυμείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε κακή χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Για να μας βοηθήσετε στην εκπλήρωση των αιτημάτων σας, παρακαλούμε δώστε το όνομα και τα στοιχεία σας.

Αλλαγές στη δήλωση απορρήτου

Μπορούμε να αλλάξουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ανά χρονικά διαστήματα δημοσιεύοντας την επικαιροποιημένη έκδοση αυτής στις ιστοσελίδες της iarts IKE. Από την πλευρά μας θα σας χορηγήσουμε εύλογη προειδοποίηση για οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή. Σας ενθαρρύνουμε να τις επισκέπτεστε συχνά για να είστε ενημερωμένοι σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.